Damanhur Norge

I 2016 startet oppbyggingen av Damanhur Norge ved at det ble etablert et bofellesskap på Bettum i daværende Vestfold fylke. Samme år ble det spirituelle senteret Nordens Lys etablert i Fredrikstad - et senter som fra september 2020 ble et rent damanhuriansk senter. 

Damanhur Norge, Bettum

Eiendommen på Bettum er nå et damanhuriansk territorium med sterke bånd til Damanhur i Italia. Bofellesskapet består for tiden av tre fastboende og noen faste gjester. Det finnes sentre som formidler damanhuriansk kunnskap i mange deler av verden, og gruppen på Bettum var den første utenfor Italia som videreførte de damanhurianske idealene for å bo og skape sammen i gjensidig respekt og glede. Les mer på www.damanhurnorge.no

Bettum.png

Nordens Lys, Fredrikstad

Nordens Lys ble etablert i 2016 som et spirituelt senter med tilbud om kurs, foredrag, samlinger av forskjellig art, samt alternative behandlingstilbud. I februar 2019 startet Damanhurs 3-årige Mysterieskole opp her.

Fra september 2020 er dette et rent damanhuriansk senter, knyttet til aktiviteten på Bettum så vel som Damanhur i Italia. 

 Les mer på Facebook og på www.damanhurnorge.no. 

Artillerigården,_Walter_Schøffthaler.j