Okstindan, Nord-Norges høyeste fjell

6C53443A-1D03-4415-82ED-7471BF67EFC0_1_2

I 2019 flyttet Poiana til Bleikvassli på indre Helgeland - et område hun har hatt sterk tilknytning til både som barnebarn av stedets tidligere prest, og som tilreisende i foreldrenes hytte i Kongsdalen. Motivasjonen for flyttingen var en kombinasjon av research i forhold til Damanhurs urfolksprosjekt og en indre ledelse mot oppgaver som først skulle blir tydelige litt senere. 

Damanhurs urfolksprosjekt

Begrepet "folk" er i den damanhurianske tankegangen veldig viktig. Urfolk ansees som sivilisasjoner eller grupper som lever i harmoni med jorden. Prosjektet går ut på å gi støtte til urfolkene energetisk-magisk. Når en sjaman har vært i Damanhur, vil folket til denne sjamanen få stor grad av synkron støtte, mens Damanhur får større fortettethet i tid for det folket som Damanhur bygger opp. På sikt ønsker Damanhur også å bygge et "folkenes parlament", nettopp ut fra forståelse at det er urfolkene som har visst å forvalte naturen på jorden. Parlamentet er tenkt som et sted der deres representanter kan komme sammen og ta avgjørelser for fremtiden.

 

Les mer her 

Krystallspiral.jpg

Bildet viser Robert Vars-Gaup, som representerte det samiske folket under en seremoni i Damanhurs helt spesielle krystallspiral. 

Hvit rein.jpg

Kristus-bevissthet

Poianas research i nord fortsatte med at hun ble veldig opptatt av reinsdyrene - hun opplevde fascinasjon, og måtte spørre seg hva det energetisk-mystiske ved reinen består i. Noe av svaret ligger i det som blant annet den store, samiske sjamanen Ailo Gaup (1944-2014) var tydelig på, nemlig at reinsdyret som kraftdyr - også innenfor den generelle kjernesjamanismen - er forbundet med Kristus-bevisstheten. Det som ble tesen er at reinsdyrene holder en dimensjon for oss som gjør det litt lettere å være i kontakt med den beste delen av oss, som vil være Kristus-bevissthet i betydningen å eksistere ikke bare for oss selv. 

En hvit rein - en gabba. 

Vandring med Ailo Gaup og Falco Tarassaco

Poiana er klarhørt, og har gjennom mange år lyttet til eller "snakket med" så vel hester og reinsdyr som Maria Magdalena, Jesus og andre. Klarhørselen gjør det også mulig for henne å stå i kontakt med avdøde - som f.eks. Ailo Gaup og grunnleggeren av Damanhur; Falco Tarassaco.

Det er sistnevnte som har inspirert til å skrive Pistis Maria-bøkene og åpnet opp for å forstå at Jesus og Maria Magdalena var en del av det samme overordnede prosjektet som Horus er den overordnede guden for, og som Falco har vært en representant for i menneskelig form. Hun er tydelig på at hun nok ikke ville hatt mot til å gjøre sitt prosjekt i nord uten hans innsikt og veiledning. Hun opplever det som et samarbeid hvor hun har føttene til noen som har en plan, og den planen får man barte avdekket etterhvert som skrittene gås.

For uten å vandre i Okstindane-massivet, har hun gått i fjell sørover langs Røssvatnet hvor Kjerringtind ligger, Hatten og Hattfjelldal, samt Atoklinten på svensk side.  På disse vandringene har hun gått via den samiske bevisstheten om hellige steder, men også kommet til ytterligere forståelse for hva som gjør at fjellene oppfattes som hellige.

B61885FE-D05A-43BC-9710-435EE02B6DB8.hei

I kjent stil på truger opp på fjellet fra Bryggfjelldalen. 

Stallo, riser og devaer      -      Gral og Hyperborea

I fjellene møtte hun også de kreftene som i det samiske kalles Stallo; en type skapning eller energi som er blitt hengende igjen i det jordiske siden Atlantis, og som hverken kommer opp eller ned. Han er en av de kreftene som finnes i eller i nærheten av jorden, og som ikke bare er lyse og lette. Denne energien kan flyttes eller også løses opp i kraft av energi med høyere frekvens. Dette energiarbeidet førte til at Poiana fikk kontakt med det som kalles riser, som er store antenner til andre planeter med energi som er til støtte for oss. Devaene kan være av ulik karakter og ulike farger. De har en frekvens som fungerer i store områder. Poiana har et aktivt og nært forhold til noen av dem i området, og har fått mye kjærlighet tilbake, mens andre kan være mer avmålte på grunn av nedbygging av naturen, manglende respekt og oppmerksomhet fra mennesker. Noe av poenget med arbeidet hennes er nettopp å bidra til å holde naturen mest mulig levende fordi det er vår pust. Det er vårt liv. Det er all den næringen vi kan få - annerledes enn den næringen vi spiser eller det tankegodset vi produserer i lukkede rom. 

Utdrag fra boken En reise mot Solen: "Og hvem er vi her på jorda? Jeg har nettopp lært at Hyperborea fantes i det astrale her nord som et mål for den spirituelle utviklingen i Atlantis, den formen for samfunnsliv som atlanteren måtte strekke seg etter eller også gå under fra. At da forbindelsen ble brutt, mistet mennesket målet for seg selv, slik vi fortsatt lever her - med religioner som kortslutter alle forsøk fra menneskets side på å erfare seg ansvarlig for egen utvikling; for istedet å være fanget i et bilde av en rent ytre gud.

Jeg har nettopp husket Gralen som den kraften som også holder et slikt mål for menneskene: Det rettferdige målet. Det målet som tjener dem, for dersom det ikke er i retning av forening de beveger seg, så tjener det dem ikke, da går vi ikke i retning av menneskehetens gjenkomst til seg selv. Så vi må ville gjøre noe nytt, og ikke bare for oss selv alene.

Og jeg skal bare ha lagt sammen to biter litt tydeligere, før jeg forstår at Hyperborea var/er Gralens kontinent. Der vi kunne/kan tjene hverandre."

36A3A1F4-F720-4623-8C74-DDB05F738949.hei
CAD5E6AB-2641-4291-AC0E-1183DF3F9C01.hei
EAA64CB1-041F-4883-B979-39B935B1B348.hei
1F1C40CF-D2B0-4687-BD0E-E1A010629246.hei
4CAB6761-BE41-42A4-9370-2D921AB5D8C4.hei
EB9FE288-118E-48F7-888D-D44A29A06C17.hei
6E1DB10F-B819-4840-A00A-3356D68195EB.hei

Et fellesskap i nord

Det dannes nå et fellesskapspunkt i Bleikvassli som tilbyr opphold blant fjellene og kurs til utforskning av naturens krefter og de ulike verdenene som deler planeten Jorden; naturånder, planter og trær, mennesker og dyr.

 

Det er allerede kjøpt flere hus, og de som bor der er tilknyttet Damanhur og spesialiserer seg nettopp på research i forhold til naturånder, Hyperborea, , urfolkskunnskap, gjenppvåkningen av Pan og Gralens funksjon i vår tid

Som en inngang til disse spennende erfaringene, anbefales du å lese "Reise-bøkene"; En reise til reinens rikeEn reise mot Solen og  En reise med Gral. 

98C4AB22-7518-43CD-BE82-DBFC65CFFA8B.jpe
Isop2.jpg
1052AE01-3FD8-426F-B642-C36BC781618F.hei
3704F095-27E2-4445-8C5B-9A41052A7C1A.jpe
EFBBE668-83F5-4777-B7C7-2212ECFE4D3A.hei
70E5D177-047E-4140-BF71-6ED2C1865538_1_2