Reisebøkene

Reisebøkene er personlige beretninger om reiser både på et indre og et ytre plan. I den første (En reise til reinens rike) er oppdagelsen av reinens energetiske betydning viktig, og også opphavet i det samiske til guddommelige krefter som er virksomme idag. I den neste (En reise mot solen) er det fjellene på indre Helgeland som står sentralt, i en utforskning av deres betydning som ett av jordens hjerter, og om muligheten vi har til å kjenne oss selv annerledes i møtet med kreftene der. Ingenting er så fast som vi gjerne vil ha det til - verken stein eller fjell, eller våre muligheter til å bidra for å skape en bedre verden.

En reise mot solen

Anne Gjeitangers (Poiana Issopos) nye bok, "En reise mot solen", er en fortsettelse av reisen som ble påbegynt i den forrige boken "En reise til reinens rike", og utspiller seg også i hovedsak i fjellriket rundt Okstindane i Nordland. I samarbeid med flere hjelpere utfører hun et spesielt energetisk arbeid for å knytte dette området opp mot synkronlinjene igjen, og fjerner samtidig energetiske hindringer som har stagnert territoriets og jordens utvikling. Boken handler også om troen på og utlevelse av noe stort og guddommelig - i og utenfor oss selv - et felles rike i gjensidig kjærlighet og kommunikasjon med alt det omkringliggende; medmennesker, dyr, natur, naturånder, utenomjordiske entiteter, guder og gud; Hyperborea - skapelse av en ny verden.

En reise til reinens rike

Frem til Anne Gjeitanger (Poiana Issopo) ble innbygger av det spirituelle økosamfunnnet Damanhur i det nordlige Italia, tilbrakte hun de fleste somrene på Indre Helgeland i Nordland fylke.

 

Denne boken beskriver en reise tilbake dit, men også møter med sjamaner og lesere i den samiske tradisjonen, med reindriftsutøvere i flere generasjoner og med naturånder både i nord og på Yxnøy ved Sandefjord - i et forsøk på å forstå reinens betydning i mange dimensjoner.

Boken forteller om Damanhurs prosjekt for å bidra til bevaringen av urfolkenes kunnskap og levesett, den diskuterer hva det kan bety å være sjaman i dag, og den inneholder også poetiske tekster tillagt den samiske noiadi´en Aki som beskriver sin måte å leve i naturen på i samspill med dyrene, plantene, elementene og guddommelige krefter.

En reise til reinens rike.jpg

Begge bøkene kan kjøpes i Solens Forlags nettbutikk!